۸۰ درصد مردم فراه به‌طالبان زکات و مالیات می‌پردازند

مخالفان مسلح دولت بیش از ۸۰ درصد مردم فراه زکات و مالیات زمین‌های زراعتی دریافت می‌کنند.

این مخالفان هر چند مدت یک‌بار افراد خود را به این هدف در تمام ولسوالی‌ها و روستاهای فراه منسجم می‌سازند.
شهلا ابوبکر نماینده مردم در شورای ولایتی فراه به رسانه‌ها گفت،  طالبان سالانه چند بار به سراغ مردم مناطق گوناگون این ولایت به‌خصوص ولسوالی‌ها و روستاهای موجود در آن رفته و از مردم زکات و مالیات دریافت می‌کنند.
به‌گفته وی، مقدار مشخص زکات و مالیاتی که طالبان از مردم دریافت می‌کند مشخص نیست اما این موضوع روشن است که آنان به‌خاطر تأمین بودجه خود از محصولات کشاورزی مردم به‌نام زکات و مالیات دریافت می‌کنند.
این عضو شورای ولایتی فراه هم‌چنان تصریح کرده جمع‌آوری مالیات از زمین‌های زراعتی یکی از راه‌های درآمدی طالبان به‌حساب آمده و این گروه مدت‌های طولانی است که از این طریق معاش اعضا و دیگر نیازهای مالی خود را تأمین می‌کند

گذاشتن یک پاسخ