۴۶ مکتب در جوزجان به اثر تهدیدات داعش بسته شدند

این مکاتب پس از آن مسدود شدند که گروه‌داعش با نشر اعلامیه‌ای، خواستار تدریس نصاب تعلیمی این گروه در مکاتب ولسوالی درزاب جوزجان شده اند.

هم‌چنان مقام‌های محلی ولایت جوزجان، تهدید داعش را تأیید کرده و می‌گویند، این گروه از مدت‌ها به این طرف مکاتب در ولسوالی درزاب را تهدید می‌کنند.

رضا غفوری، سخنگوی والی جوزجان گفته است «داعش در این ولسوالی حضور گسترده دارند و این گروه بارها مکاتب را تهدید کرده اما هنوز گزارشی از گنجانیدن نصاب این گروه در متون درسی دانش آموزان به مرکز ولایت نرسیده است».

پیشتر گزارش شد که داعش آموزگاران مکاتب در ولسوالی درزاب را تهدید کرده و خواستار پرداخت دوماهه معاش‌شان به این گروه شده است.

به گفته مقام‎های محلی جوزجان، در حال حاضر ۴۶ باب مکتب در ولسوالی درزاب جوزجان مسدود و این مکاتب زیر کنترل گروه داعش‌ اند.

گذاشتن یک پاسخ