۱۵عضو گروه طالبان مشمول دو فرمانده این گروه در ولسوالی چهاردره قندوز کشته شدند

احمدجاوید سلیم سخنگوی نیروهای کماندوی ارتش ملی به رسانه‌ها گفته است که این تلفات طی عملیات روزگذشته نیروهای ارتش در روستاهای غلا‌م‌علی و قتل‌عام ولسوالی چهاردره  بر طالبان وارد شده اند.

وی  دو فرمانده کشته شده‌ی طالبان را به نام‌های قاری سجاد و قاری امام الدین عنوان کرد که در بسیاری از حملات دهشت افگنی در ولسوالی چهاردره نقش داشته اند.
به گفته‌ی سخنگوی کماندوی ارتش ملی، ۸ موضع مستحکم طالبان نیز در این عملیات تخریب شده اند.
گروه طالبان تاکنون در این‌باره چیزی نگفته اند.
عملیات پاک‌‌‌سازی ولسوالی چهاردره ولایت قندوز از چندی بدین‌سو آغاز شده و به‌گفته‌ی مقام‌های محلی تاکنون تلفات سنگین به‌هراس افگنان وارد شده است.

گذاشتن یک پاسخ