یک عضو فعال شبکۀ آی اس آی پاکستان توسط نیروهای امنیت ملی افغانستان بازداشت شد

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک عضو فعال شبکۀ آی‌اس‌آی، یا استخبارات پاکستان خبر می‌دهد.

امنیت ملی افغانستان از محل بازداشت و زمان آن چیزی نمی‌گوید، اما ویدیویی از اعتراف آغا نور فرد بازداشت شده را به رسانه‌هافرستاده است.

این عضو آی‌اس‌آی گفته‎است با آن بخشی از استخبارات پاکستان که در افغانستان، ایران و هند فعالیت می‌کند، همکاری دارد.

وی هم‌چنان می‌گوید: بخشی از مولویان را در افغانستان حمایت می‌کند.

 

گذاشتن یک پاسخ