کنفرانس رشد مرغداری در مزار برگزار شد

سومین کنفرانس انکشاف زنجیره‌ای مرغداری شما و شمال‌شرق افغانستان در ولایت بلخ برگزار شد.

سومین کنفرانس انکشاف زنجیرۀ مرغداری شمال و شمال‌شرق کشور از طرف ادارۀ همکاری افغانستان-آلمان، اتحادیه حیوانات و مرغداری بلخ و اتاق تجارت به طور مشترک جهت تقویت صنعت مرغداری، در مزار شریف برگزار گردید.

آرش یونسی رئیس اتاق تجارت و صنایع بلخ گفت: صنعت مرغداری برای اقتصاد کشور مهم است که ما گواه رشد قابل ملاحظه ای در این بخش هستیم.

هم اکنون ۸۰۰ فارم‌ کوچک، میان‌گین و بزرگ مرغداری در ولایت بلخ موجود اند و این شمارافزایش خواهند یافت.

در این کنفرانس حدود ۱۶۰ تن از مرغداران، تهیه کنندگان و نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی و شرکت های بازرگانی از کابل و ولایت های بلخ، بغلان، کندز و ننگرهار اشتراک ورزیدند.

گذاشتن یک پاسخ