کار دواپاشی زباله‌ها در بخشی از شهر کابل آغاز شد

مسوولان بخش صحت محیطی و محیط زیست شهرداری کابل به‌هدف جلوگیری از سرایت بیماری‌ها و از بین بردن حشره‌ها، کار دواپاشی زباله‌ها را در بخشی از شهر کابل آغاز کرده اند. برنامه‌ی دواپاشی “با استفاده از نوع دوای “Icon -25 آغاز شده است.

مسوولان شهرداری کابل می‌گویند، این کار در تمام نقاط شهر به‌ویژه در نقاط تجمع زباله‌ها و آب‌های ایستاده صورت می‌گیرد.

این در حالیست‌که با گرمی هوا و جمیعت زیاد مردم در داخل شهر کابل میحط زیست را آلوده ساخته است و امراض گوناگون از این کثافات به‌بار می‌آید.

انجنیرندیم معاون ریاست تنظیف شهرداری کابل به‌رادیو آسیای میانه می‌گوید، بخاطر مشکلات امنیتی‌که در شهر کابل وجود دارد نمی‌توانیم در سرک‌های عمومی  زباله‌دانی بگذاریم.

وی افزود که در نواحی شهر کابل ۵۰ پایه زباله‌دانی ۷مترمکعب وجود داشته و در سرک‌های فرعی ۱۵۰ پایه زباله‌دانی یک مترمکعب گذشته شده است.

باشنده‌گان شهرکابل از نبود زباله‌دانی‌ها در شهر شکایت داشته و می‌گویند که نبود زباله‌دانی در شهر باعث افزایش کثافات در شهر شده است.

نصیر یک تن از نانوایان شهر کابل به‌رادیو آسیای میانه می‌گوید، نبود زباله‌دانی در این ساحه سبب بو و تعفن شده و برای آنان مشکل زیادی را به‌بار آورده است.

از سوی دیگر مسیح، یکی از دکاندارن شهر کابل می‌گوید که ریختن کثافات در داخل دریا مشکلات زیادی را برای باشنده‌گان این ناحیه به‌بار آورده است و بوی این کثافات باعث کاهش مشتریان وی شده است.

این در حالیست‌که در چند ماه گذشته شهرداری کابل از پاک‌سازی دریای کابل خبر داده بود.

از سوی دیگر ملک‌یار کارشناس محیط زیست به‌رادیو آسیای میانه می‌گوید،  گرد آوری این کثافات در کوشه و کنار سرک‌ها سبب امراض مختلف مانند مرض قلبی می‌شود.

این‌که چه‌زمانی به‌این مشکل رسیدگی می‌شود، گذر زمان پاسخ خواهد داد.

هارون شهاب زاده- رادیو آسیای میانه- کابل

گذاشتن یک پاسخ