کابل آلوده‌ترین شهر افغانستان

کابل از جمله پایتختی‌که با بیشترین جمعیت، مواد زباله پراکنده روی جاده‌ها، وجود چاه‌های سربازفاضلاب، نبود فرهنگ شهری و موترهای فرسوده در سطح شهر، آلوده‌ترین آب‌وهوا را دارد.

بااین‌که شهرداری کابل در برخی ساحات شهر برای بهبود بخشدن به‌هوای آلوده‌ی شهر، اقدام به‌شاندن نهال و ایجاد پارک‌ها و سرسبزی‌ها نموده است، اما این درختان و فضای سبز، به‌دلیل آبیاری نشدن از سوی شهرداری، در حال خشک شدن می‌باشند.

انجنیرنسرین رییس ریاست سرسبزی شهرداری کابل به‌رادیو آسیای میانه، گفته‌های مبنی بر خشک شدن درختان و سرسبزی‌ها را نادرست خوانده می‌گوید، علت خشک شدن درختان، شاندن غیرمعیاری نهال‌ها می‌باشد.

وی هم‌چنان گفت، ۵۲ تانکر در روز برای آبیاری درختان شهر موظف هستند، علت نارسایی آبیاری در شماری از ساحات شهر را خراب بودن تانکرها دانسته گفت که روزانه حداقل ۱۸ تانکر این ریاست خراب می‌شوند.

با این‌حال باشنده‌گان کابل از نبود مکان‌های تفریحی و سرسبزی شکایت کرده می‌گویند، چند پارکی‌ که در شهرکابل وجود دارد آن‌هم از سوی معتادین و ولگرد احاطه شده است و نمی‌توانند که به‌راحتی در این پارک‌ها گشت‌وگذار نمایند.

انجنیر نسرین، در مورد کمبود پارک‌ها در شهر کابل می‌گوید که طی ۵سال گذشته ۲۸پارک کوچک را بازسازی نموده اند و  چندین پارکی‌که در دوران جنگ خراب شده بودند دوباره بازسازی می‌شوند.

نسرین می‌افزاید، معتادین مواد مخدر در بسیاری از پارک‌ها وجود دارند و این ریاست نمی‌تواند جلو ورد این معتادین را بگیرد و ارگان‌ ذی‌ربط هم همکاری نمی‌کند.

با این‌حال باشنده‌گان شهر، از حکومت می‌خواهند که برای مردم مکان‌های بیشتر تفریحی را ایجاد کند و این تفریحگاه‌ها از وجود معتادان و افراد ولگرد مصوون بمانند.

هارون شهاب‌زاده- رادیو آسیای میانه- کابل

گذاشتن یک پاسخ