پنتاگون اعلام کرد نزدیک به ۱۱ هزار نیروی نظامی این کشور در افغانستان حضور دارند

کنث مک‌کنزی، رییس بخش جذب نیروی ستاد مشترک امریکا گفته:”علنی کردن تعداد دقیق نظامیان امریکا در افغانستان در جهت شفاف‌سازی گزارش های گمراه‌کننده‌ای دراین مورد است. وی گفته نزدیک به ۱۱ هزار نیروی نظامی این کشور در افغانستان حضور دارند که این تعداد شامل نیروهای معمولی، ویژه، مخفی و موقت ارتش امریکاست.
پیش‌تر تعداد سربازان امریکایی مستقر در افغانستان حدود ۸ هزار نفر برآورد می‌شد.
در همین حال انتظار می‌رود که براساس استراتیژی تازه امریکا برای افغانستان، حدود ۴ هزار نیروی تازه هم به افغانستان اعزام شوند.

گذاشتن یک پاسخ