پرونده خودکشی زهرا خاوری پیگری می‌شود

با گذشت هرروز ماجرای خودکشی زهرا خاوری در لیله دانشگاه‌کابل جدی‌تر و پیچیده‌تر می‌شود.

روز پیش مسوولان دانشگاه‌کابل، در یک نشست خبری روی این موضوع، به‌خبرنگاران وضاحت داد.

مسوولان، می‌گویند که در زمینۀ پرونده خودکشی زهرا،  بررسی جریان دارد و مسوولان دانشگاه نیز پیوسته اقدام‌های مسؤولان جنایی و پولیس را در این مورد دنبال می‌کنند.

حمدالله فاروقی رییس دانشگاه‌کابل، هم‌چنان گفت، شماری می‌خواهند موضوع خودکشی زهرا خاوری را رنگ و بوی سیاسی، قومی، زبانی و سمتی دهند.

حمیدالله فاروقی، رییس دانشگاه‌کابل روزگذشته در یک نشست خبری که در دانشگاه کابل دایرشده بود، افزود: زهرا خاوری با اقدام به‌خودکشی‌اش، بسیاری از مسایل، عوامل مربوط به‌این  ماجرا را ناپیدا گذاشت.

رییس دانشگاه‌کابل، اضافه کرد: در ارتباط به‌این جریان استاد راهنمایی مونوگراف زهرا ومدیر لیلیه در قید پولیس قرار دارند.

وی افزود: از زمان رخداد به‌این‌سو، موضوع را پی‌گیری می‌کنند، از روند پیش‌رفت‌های حاصل‌شده در جریان هستند، نتایج و یافته‌ها را در این زمینه، هرچه باشد قبول دارند.

رییس دانشگاه‌کابل، افزود: اجازه هیچ‌گونه مداخلۀ سیاسی و عمل‌کرد استفاده‌جویانه را برای کسانی‌که برنامه‌های‌شان را با خواسته‌های ضد ملی آشکارا می‌کنند، نخواهند داد تا از این موضوع استفاده سوء و ابزاری کنند

زهرا خاوری،  از ولایت دایکندی، دانش‌جویی سال پنجم دانشکده دام پزشکی دانشگاه‌کابل، بود که در جریان هفته‌گذشته در لیلیه این دانشگاه، با خوردن مواد زهری، به‌زندگی‌اش پایان داد. دلیل خودکشی زهرا خاوری رد شدن بار بار مونوگرافش توسط استاد راهنمایش خوانده شده‌است.

محمدهارون شهاب‌زاده

 

 

گذاشتن یک پاسخ