ویس برمک، سرپرست وزارت داخله وضعیت شهر کابل را قناعت بخش نمی‎داند

آقای برمک که به تازه‎گی به این سمت گماشته شده است در نشستِ با معینان، فرماندهان پولیس و مقام‌های کشفی و استخباراتی روزگذشته در کابل گفت: مردم از آنان امنیت می‌خواهند و وضعیت امنیتی شهر کابل رضایت بخش نیست.

در خبر نامه وزارت داخلۀ افغانستان به نقل از برمک آمده‌است، اداره‌های امنیتی باید برای این که مردم زندگی آرام داشته باشند، از تمام امکانات خود استفاده کنند.

به تازگی، در کنار حمله‌های مخالفان مسلح، رویدادهای جنایی مثل آدم ربایی و قتل مردم را نگران کرده‌است.

گذاشتن یک پاسخ