وزارت امور داخله افغانستان تلاش دارد تا اعتماد از دسترفته مردم بالای پولیس را دوباره بدست آورد

ویس احمد برمک، سرپرست وزارت امور داخله کشور روزگذشته در نخستین نشست ملی شورا های مشورتی پولیس و مردم در کابل گفت که  مردم کشور به پولیس اعتماد ندارند.

آقای برمک افزود، مشخص نبودن برنامه‌های کاری پولیس و اشتباه گرفتن وظیفه پولیس، باورها را نسبت به این نهاد امنیتی کاسته است. اما  به گفته وی وزارت داخله تلاش دارد تا پولیس را به وظیفه اصلی اش برگرداند و فاصله‌ میان مردم و پولیس ازمیان برداشته شود.

اقای برمک گفت، جنگیدن وظیفه پولیس نیست باید اردوی ملی در راس جنگ‌ها باشد پولیس باید به وظیفه اصلی شان که تطبیق قانون است برگردانده شود.

در همین حال جاوید کوهستان آگاه امور نظامی به رادیو اسیای میانه می‌گوید که افغانستان در وضعیت خاص نظامی قرار داشته و مخالفان مسلح اجازه نمی‌دهند که پولیس تنفیذ قانون نماید. وی سخنان آقای برمک، مبنی  برگشتاندن پولیس به وظیفه اصلی شان را محال می‌داند.

به باور کوهستانی پایین بودن سطح تعلیم و تربیه پولیس، معتاد بودن به مواد مخدر و دست داشتن پولیس در ناامنی‌ها سبب شده است که مردم اعتماد شان نسبت به این ارگان از بین برود.

اقای کوهستانی می افزاید که وزارت امور داخله زمانی می‌تواند که اعتماد مردم را دوباره جلب کند که پولیس را مسلکی ساز و اصلاحات را در صفوف پولیس به وجود آورد.

از سویی هم عتیق الله امرخیل آگاه امور نظامی به رادیو اسیای میانه می گوید، در شرایط فعلی افغانستان، پولیس مکلف به جنگیدن است و زمانی می‌تواند پولیس تنها به تنفیذ قانون بپردازد که جنگ در کشور وجود نداشته باشد.

هم‌چنان امرخیل می افزاید، پولیس جز دولت بوده و زمانی ممکن است که مردم بالای پولیس اعتماد کند که راستی و وحدت در سطح دولت پیاده شده و فساد از بین برده شود.

نشست شورای مردمی و پولیس در حالی صورت میگیرد که مردم افغانستان دهه عاشورا را به تازگی و با امنیت تقریبن کامل پشت سرگذاشتند. که در تامین امنیت مساجد، تکیه‌خانه‌ها و سقاخانه‌ها  بر علاوه نیروهای امنیتی، مردم محل نیز با عضویت در کمیسیون‌های امنیتی مسوولیت ان را بدوش داشتند.

حسین راستی منش- کابل

 

گذاشتن یک پاسخ