والی فراه می گوید: ایران به شهروندان فراه ویزه نمی‌دهد

محمد عارف شاه‎جهان والی ولایت فراه روز گذشته به رسانه‎ها گفت: باشنده‎‎گان فراه زمانی‎که به قنسولگری ایران در هرات مراجعه می‎کنند برای‎شان گفته می‎شود، تا زمانی‎که والی از ایران عذر خواهی نکند، برای شان ویزه داده نه‎خواهند شد.

شاه‎جهان می‎گوید، پس از آن‎که وی در باره رابطه ایران با طالبان صحبت کرده، قسنولگری این کشور توزیع ویزه برای باشنده‎‎گان فراه را توقف داده‎است.

وی افزود: قنسولگری‌های هرات و قندهار مردم فراه را ویزه نمی‎دهند، قنسولگری هرات به مردم فراه گفته: والی فراه به ایران حرف‎های زشت گفته است.

آقای شاه‎جهان ماه روان به رسانه‎ها گفته بود برخی مشاوران سپاه قدس در ولسوالی‎های پشت کوه و گلستان این ولایت با طالبان مشوره و گفت‎گو می‎کنند.

وی گفته‎است که ایران به برخی رهبران طالبان خانه و امکانات می‎دهد.

گذاشتن یک پاسخ