نخستین نیروگاه تولید برق آفتابی و بادی در هرات افتتاح شد

رادیو اسیای میانه:نخستین نیروگاه تولید برق آفتابی و بادی در شهرک صنعتی هرات با هزینه‌ای نزدیک به چهار میلیون دالر آمریکایی با حضور وزیر انرژی و آب افغانستان افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

به گزار رادیو آسیای میانه، وزارت انرژی و آب کشور برای نخستین بار امروز درهرات پروژه ای را افتتاح کرد، که به کمک نیروی باد و نیروی خورشید ۲ میگاوات برق تولید می کند.

انجینیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب کشور میگوید: این پروژه ظرفیت تولید دو میگاوات برق را دارد و این پروژه صرف جهت تمویل برق شهرک صنعتی هرات است.

هم‌چنان امان الله غالب رئیس عمومی برشنا به رادیو اسیای میانه میگوید: که هزینه‌ای این پروژه ۳٫۷ میلیون دالر آمریکایی می‌باشد، که با همکاری کشور جاپان اجرا و پول آن پرداخته شده است.

این پروژه می تواند برای یک هزار خانواده یا ده هزار تن از شهروندان هرات برق تولید کند و از میزان برق تولید شده، دست کم صد کارخانه ی کوچک صنعتی بهره مند گردند.

درهمین حال رئیس اتحادیه صنعتگران هرات به رادیو آسیای میانه میگوید: در سال‌های گذشته به دلیل استندرد نبودن برق در این شهرک، خسارات زیاد مالی برای فابریکه‌های آنان وارد شده بود.

به گفته ی او: هرچند در قسمت نیروی برق از سوی دولت تلاش صورت گیرد، به همان میزان تاجران و سرمایه گذاران برای تاسیس فابریکه ها و سرمایه گذاری بیشتری تلاش خواهند نمود.

سید اعظیم کبرزانی نماینده مردم در شورای ولایتی هرات نیز از گشایش این نیروگاه تولید برق آفتابی و بادی، با رادیو آسیای میانه ابراز خرسندی می‌کنند.

این پروژه در ساحه چهل جریب زمین در شهرک صنعتی هرات انجام شده ، که در آن ۵۳۲۰ تخته سولر و سه پایه توربین بادی نیز نصب شده که در مجموع ۱٫۷ میگاوات از نور آفتاب و ۰٫۳ میگاوات دیگر از سه توربین بادی، برق تولید می‌گردد.

آگاهان به این باور هستند که هرات به دلیل داشتن بادهای موسومی زیر نام “بادهای صد و بیست روز” می‌تواند جایگزین خوبی برای برق وارداتی از کشورهای همسایه باشد.

گذاشتن یک پاسخ