نخستین عملیات حنجره در کابل موفقانه انجام شد

ریاست عمومی امنیت ملی اعلام کرد که متخصصان دیپارتمنت جراحی گوش وگلو شفاخانه شاه امان الله خان، یکی از پیچیده‌ترین عملیات جراحی را موفقانه انجام داده‌اند.

در خبرنامه این ریاست آمده است، این عملیات بالای سعیده کودک ۸  ساله، باشنده بدخشان صورت گرفته که از نفس تنگی رنج می‌برده است.

بر اساس خبرنامه، متخصصان بعد از تکمیل نمودن و اجرای معاینات، با اجرای عملیات موفقانه مشکل مریض را مرفوع کرده‌اند.

این عملیات در سطح کشور تا فعلاً صورت نگرفته و برای اولین بار، در شفاخانه شاه امان الله موفقانه انجام شده است.

در خبرنامه آمده است، این مرض قبل از عملیات از نفس تنگی و تنفس صدادار رنج می‌برد، فعلاً آن مشکل رفع شده است.

گذاشتن یک پاسخ