نامه دادخواهی خبرنگاران افغانستان به رییس جمهور فرستاده می‌شود

مرکز خبرنگاران افغانستان قرار است با جمع‌آوری امضای خبرنگاران نامه دادخواهی به رییس جمهور بفرستد.
 این مرکز در یک اعلامیه‌ای که به رسانه‌ها فرستاده است از خبرنگاران خواسته تا برای امضای این نامه دادخواهی با مرکز خبرنگاران بپیوندند.
در اعلامیه‌ای مرکز خبرنگاران افغانستان آمده است که از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۹۶، ۷۳ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در افغانستان  و دو خبرنگار افغانستانی در پاکستان کشته شده اند.
در اعلامیه این مرکز آمده است که تا هنوز دولت افغانستان به ۹۵ درصد حوادث مربوط به خبرنگاران رسیدگی نکرده و عدالت را تأمین نساخته است.
گفتنی است، هفته گذشته رییس جمهور گفت که قضایای مربوط به خبرنگاران در دستور بررسی قرار دارد.
آقای غنی گفت، که هم اکنون این حوادث از سوی نهادهای عدلی و قضایی کشور زیر بررسی قرار دارد و بزودی نتایج آن اعلام می‌شود.
دوشب پیش  شاکر طاهریان، یکی از خبرنگاران افغان به شکل مرموزی در کابل جان باخته است. گفته می‌شود، آقای طاهریان پس از سوء قصد توسط افراد ناشناس کشته شده است.
تاهنوز علل و انگیزه این قتل هم روشن نشده است.

گذاشتن یک پاسخ