محکمه عالی ایالات‌متحده امریکا تصمیم محکمه تجدید نظر برای مهاجران را رد کرد

به‌گزارش اسپوتنیک به‌نقل از خبرگزاری “هیل”، محکمه عالی ایالات متحده امریکا تصمیم محکمه تجدید برای مهاجران نظر را رد کرد.

محکمه تجدید نظر، پیش از این با صدور حکمی به‌مهاجران اجازه ورود به‌امریکا را می داد.

اما اکنون این قانون توسط محکمه عالی برای مدت نامحدود مسدود شده است.
پیش از این، محکمه عالی ایالات متحده‌ امریکا، فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ را نیز برای مدتی به حالت تعلیق درآورده بود