قرار است وزارت دفاع، قانون امورذاتی افسران را تغییر دهد

وزارت دفاع ملی کشور، به‌تازگی طرح قانون امورذاتی افسران را روی دست گرفته است.

به اساس این طرح، افسرانی‌که بیشتر از ۵۵ سال عمر داشته باشند، بازنشته( تقاعد) خواهند شد.

مسوولان در وزارت دفاع ملی اظهار خوشبینی می‌کنند که این قانون‌تازه زمینه را برای جوانان در صف نیروهای امنیتی کشور فراهم می‌کند.

بربنیاد قانون گذشته امورذاتی، افسرانی که در سال ۱۳۸۸ توشیح شده است، عمر بازنشسته‌گی افسران ارتش ۶۵ گفته شده است. وزارت دفاع می‎گوید، برای جوان ساختن نیروهای امنیتی در قانون امورذاتی تعدیلات به‌وجود خواهد آمد.

اما در طرح تازه قانون امورذاتی افسران، عمر بازنشسته‌گی دگروالان ۵۴ سال، تورن جنرالان ۵۸ سال و دگر جنرالان، ۶۰ سال و نیز برای سترجنرالان ۶۲ سال خواهد بود.

با این‌حال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی طرح تازه قانون امورذاتی را مطابق با نیازهای ارتش و جوان شدن اردوی کشور می داند.

هم‌چنان وزیری می‌گوید، در طرح تازه قانون امورذاتی افسران معاش مامورین ملکی وزارت دفاع نیز افزایش یافته است.

گفتنی است، شماری از آگاهان مسایل نظامی طرح تازه قانون امورذاتی افسران ابراز خوشبینی کرده و می‎گویند، بربنیاد این تغییرات هزاران جوان تحصیل کرده شامل صفوف نیروهای امنیتی خواهند شد.

صالح محمد ریگستانی آگاه مسایل نظامی می‌گوید، تغییرات و تبدیلات در نیروهای امنیتی از بین رفته و این طرح زمینه جذب هزاران جوانی‌که از اکادمی و دانشگاه‌ها فارغ می‌شود فراهم می‌کند.

اما، این طرح با مخالفت رییس مجلس ‌نمایند‌گان و شماری از نظامیان پیشین روبه‌رو شده است. عبدالرووف ابراهیمی روز گذشته در نشست عمومی مجلس نمایندگان گفت: “جنرالانی‌که در شرایط امروزی، جنگ می‌کنند اگر ما آن‌ها را به‌طرف بازنشسته‌گی سوق دهیم، به‌مشکلات دیگری مواجه خواهیم شد”.

در همین‌حال جنرال عتیق الله امرخیل از نظامیان پیشین کشور از طرح تازه­ی قانون ذاتی افسران انتقاد کرده و می‌گوید، این طرح براساس سلیقه‌های شخصی شماری از افراد، در حکومت  صورت می‌گیرد.

طرح قانون امورذاتی افسران و بازنشسته‌گی  زمانی از سوی وزرات دفاع ملی مطرح می‌گردد که در بیشتر ولایت‌های کشور جنگ و ناامنی ادامه دارد و براساس این طرح در صورت عملی شدن آن نزدیک به ۱۳۰۰۰ افسر نیروی امنیتی کشور بازنشسته و افسران تازه وارد در رهبری جنگ‌های افغانستان خواهد آمد.

 رحمت الله سخاورز- رادیو آسیای میانه- کابل

گذاشتن یک پاسخ