فقر و بیکاری در کشور روزبه‌روز افزایش می‌یابد

به‌اساس بررسی‌های رسمی‌که انجام شده است حدود ۴۵ درصد افغانستان در خط فقر شدید به‌سر می‌برند. گزارش‌ها حاکیست، این آمار در زمان حکومت وحدت ملی افزایش یافته است.

به اساس یک گزارشی‌که اخیراً در رسانه‌های کشور به نشر رسید، در زمان حکومت وحدت ملی ۵۰۰۰۰۰  تن شغل خود را از دست داده‌اند. این میزان بیکاری بر روند رشد فقر در کشور نقش مهم داشته است.

از سوی دیگر، معضل فقر یکی از مسائل مهم زندگی انسان بوده است که در گذشته و حال مورد توجه علما و دانشمندان مذهبی، اندیشمندان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و جست‌و‌جوگران اصلاحات اجتماعی – اقتصادی جامعه قرار داشته است. پدیده فقر به لحاظ نسبی بودن همیشه همراه تاریخ زندگی بشر بوده و خواهد بود، ازاین  میان افغانستان یکی از کشورهایی است که پدیده فقر دراین کشور بی‌داد می‌کند و روزنه این پدیده در افغانستان به مشکل بزرگ مبدل گردیده است و  مردم این کشور را به‌چالش گرفته است.

درکنار ده‌ها دلایل از جمله ناامنی و ضعف حکومت‌داری، بی‌سوادی نیز از دلایل فقر در کشور خوانده شده است.

در هیمن‌حال ادیبه حمیدی، رییس مؤسسه عدالت‌خواهان افغاستان به رادیو آسیای میانه به دلایل فقر پرداخته می‌گوید که بی‌سوادی خود عامل فقر است. وهم‌چنان فقر و بیکاری  را عاملی برای روآوردن جوانان به اعتیاد می‌داند.

فرهاد، یک تن از باشنده‌گان کابل به رادیوآسیای میانه می‌گوید که بیکاری و فقر برای شان مشکلات زیادی را به‌بارآورده است.

شکیلا، یکی از زنانی است که از صبح تاشام گدایی می‌کند. وی می‌گوید، شوهرش را از دست داده  و برای ادامه زندگی کودکانش مجبور به گدایی شده است.

هارون شهاب زداه- رادیو آسیای میانه- کابل

گذاشتن یک پاسخ