«صیاد» با ساخت پارک به‌مساحت یکهزار جریب زمین، دیدنی تر خواهد شد

مسوولان در شهرداری ولایت کاپیسا، در نظر دارند تا یک‌پارک تفریحی به‌مساحت ۱۰۰۰جریب زمین را در شهرک صیاد ولایت کاپیسا بسازند.

غلام‌سخی رحیمی شهردار این ولایت، با ابراز این مطلب، به‌رادیو آسیای میانه می‌گوید که ساخت این پارک تفریحی ۲۵میلیون دالرهزینه بر خواهد داشت.

وی، افزود که این پارک تفریحی، در سه‌بخش ساخته می‌شود که با ساخت آن، شهرک صیاد که یکی از عمده‌ترین جاها تفریحی در شمال کابل به‌حساب می آید، بازدید کننده‌های بیشتری را به خود جلب خواهدکرد.

وی، تاکید کرد که ساحه تحت پوشش این پارک، تثبیت شده و تا چندماه دیگر، کار آن آغاز خواهد شد.

وی، هم‌چنان بیان داشت که پیش از این، بیش از ۶جریب زمین ساحه این پارک توسط غاصبان غصب شده بود، که اکنون از نزد آنان باز پس گرفته شده است.

رحیمی، هم‌چنان از آغاز کار یک‌پارک تفریحی دیگر در ساحه  ریگروان این ولایت، نیز خبر داده  می‌گوید  که این پارک تفریحی به‌مساحت ۱۵جریب زمین ساخته می‌شود که تا چند ماه دیگر کار آن تمام خواهند شد.

وی، می‌افزاید که با تکمیل شدن این پروژه در ریگ‌روان که یکی از ساحات تاریخی در ولایت کاپیسا به‌شمار می‌رود، به‌زیبایی این ساحه تاثیر خوبی بجا خواهند گذاشت.

ساحه‌ی صیاد و ریگ‌روان ولایت کاپیسا از اماکن تفریحی و تاریخی کشور به‌شمار می‌رود، سالانه پای هزاران‌ تن از بازدید کننده‌های داخلی و خارجی را به‌این ولایت می‌کشاند که یک‌منبع خوبی اقتصادی نیز در این ولایت به‌شمار می‌رود.

شمس الدین غندک- کاپیسا