صدها خانواده‌ی بی‌جاشده در انتظار کمک دولت در ولسوالی آب‌کمری بادغیس

صدها خانواده در ولسوالی آب‌کمری ولایت بادغیس از اثر حمله‌ها و تهدیدهای افراد وابسته به طالبان مسلح بیجا شده‌اند.

این خانواده‌ها که شمارشان به ۲۱۰خانواده می‌‌رسد می‌گویند که از دو روز به این‌سو در نتیجه حمله ها و تهدیدهای طالبان مسلح به‌بخشی دیگر از ولسوالی آب‌کمری بیجا شداند.

گفته می‌شود که این خانواده‌ها باشندگان مناطق سینه ‌اردو، تگاب‌‌رباط و بای‌بقه ولسوالی آب‌کمری می‌باشند که در نتیجه حمله طالبان مسلح به مناطق چلانک و باغچه این ولسوالی پناه گزیدند.

این خانواده‌ها پس از آن از مناطق شان بیجا شدند که دو روزپیش شماری از افراد طالبان مسلح به ساحات شان حمله نموده و یک‌تن از افراد مسلح پشتیبان دولت را کشته و یک‌تن دیگر آنها را زخمی نموده‌اند.

حفیظ‌‌ ‌الله یک‌تن از این بیجاشدگان می‌گوید، دو روز است که بدون سرپناه زنده‌گی می‌کنند ولی تا اکنون هیچ کمکی برای آنان صورت نگرفته‌است.

وی می‌افزاید که آنان بخاطر پشتیبانی و هم‌کاری با دولت و نیروهای امنیتی مستقر در این ساحه مورد حمله و تهدید طالبان مسلح قرار گرفتند.

نامبرده اضافه نمود که آنها در حال‌حاضر شدیدِن به کمک‌های بهداشتی و سرپناه ضرورت دارند.

ملامحمد، باشنده روستای بای‌بقه و یک تن دیگر از بیجاشدگان می‌گوید؛ در این جریان تمام اعضای خانوده وی به علت سرما و زندگی در فضای آزاد به بیماری های گوناگون گرفتار شدند.

وی اضافه کرد، در صورتی که دولت و یا سایر نهادهای غیردولتی به آنان رسیدگی نکنند، با مشکلات جدی دچار خواهندشد.

درهمین‌حال، میرزاعلی بیدار ولسوال آب‌کمری ولایت بادغیس، مشکلات این بیجاشدگان را تائید نموده و اضافه می‌کند که قرار است در آینده نزدیک کمک‌های اولیه برای این خانواده‌ها توزیع شوند.

ولسوال آب‌کمری تاکیدکرد که با مسوولان ولایتی بادغیس در تماس بوده تا بتوانند کمک های بیشتری را در اختیار این خانواده‌ها قرار دهند.

با این‌حال فرماندهان خیزش‌های مردمی در آب‌کمری، از دولت خواهان کمک و هم‌کاری برای افراد بیجا شده‌ هستند.

این فرمانده‌هان می‌گویند، دولت بخاطر دفع حمله های طالبان مسلح در این ساحات باید تشکیل پولیس‌ملی و محلی را افزایش دهد تا آنان بتوانند در آینده از ساحات شان دفاع نمایند.

دو روز پیش طالبان مسلح بالای پاسگاه‌های ماموران پولیس‌ملی، محلی و خیزش‌های مردمی مستقر در مناطق سینه اردو و بند شرن ولسوالی آب‌کمری حمله نموده که در نتیجه چهار طالب مسلح بشمول دوتن از افراد خیزهای مردمی کشته و زخمی شده‌اند.

شمیم‌احمد مشعل

 

 

گذاشتن یک پاسخ