شکایت از افزایش بهای موادسوخت در شهربغلان مرکزی

مردم شهرمرکزی بغلان، از افزایش بهای‌ موادسوخت، در فصل‌زمستان شکایت دارند.

این در حالیست‌که آن‌ها در هر فصل سال، برای مصرف مواد سوختی در زمستان، ده‌ها تن زغال سنگ و چوب می‌خرند، اما، افزایش بهای موادسوخت در سال‌روان آن‌ها را نگران ساخته است.

شماری باشندگان شهر بغلان مرکزی، به‌رادیو آسیای میانه می‌گویند: بهای موادسوخت بلند رفته و در تابستان نرخ یک‌سیرچوب‌ ۳۰ – ۳۵ افغانی بود و اکنون به ۴۰ تا پنجاه افغانی رسیده‌است و چوپ خشک به‌هشتاد افغانی فروخته می‌شود. که شهرداری به‌آن هیچ‌توجه ندارد.

اما، فروشندگان زغال‌سنگ و چوب، در مارکیت موادسوختی شهربغلان مرکزی، به‌رادیو آسیای میانه، می‌گویند: قیمت یک‌سیرزغال سنگ، نسبت به‌ماه‌های گذشته پایین آمده‌است.

عبدالغفار، یکی از فروشندگان زغال، می‌گوید: نرخ زغال سنگ ۵۰افغانی است، اما چون مردم بغلان، همه کم در آمد و ناداراند، توانایی خریداری یک‌سیر زغال شده را ۵۰ افغانی و یک سیرچوب خشک را به‌۸۰افغان ندارند.

حاجی ابراهیم و ملا سردار، دوتن دیگر که در این مارکیت چوپ فروشی دارد، به‌رادیو آسیای میانه، می‌گویند: درمارکیت، موادسوخت خریدار ندارد؛ بهای مواد سوخت بلند نرفته‌ است. وی، دلیل آن را بیکاری نا‌امنی در این شهر می‌دانند، اما ملا سردار بهای موادسوخت را مناسب دانسته، می‌گویند: به‌آنها شهرداری بغلان مرکزی، کدام نرخ‌نامه نیز توزیع نکرده است.

با این‌حال، خدای‌رحم اچکزی شهردار شهر بغلان مرکزی، شکایت باشندگان این شهر، و فروشند‌گان موادسوخت را رد کرده، به‌رادیو آسیای میانه، می‌گوید: آن‌ها با رسیدن فصل زمستان برنامه‌های را جهت نظارت و کنترول به‌نرخ و بهای موادسوخت، روی دست گرفته‌اند و نرخ‌نامه‌های، به‌فروشندگان مواد سوخت در مارکیت‌ها، در هر پانزده‌روز توزیع کرده که در آن چوپ‌خشک‌سیر ۷۰‌افغانی، و زغال‌سنگ ۳۰افغانی می‌باشد، تاکنون هیچ‌کس بخاطر اضافه‌ستانی فروشند‌گان موادسوخت، به‌آنها شکایت نکرده است.

شهر بغلان مرکزی، ساحه‌ای با محیط خشک و هوای‌سرد می‌باشد که باشندگان آن در فصل‌های زمستان، روزگارسختی را سپری می‌کنند، به‌جز از حومه‌های شهر، دیگرمناطق آن‌فاقد برق‌ است، تا باشندگان آن بتوانند برای تنویر و تسخیر خانه‌های شان از آن استفاده کنند.

محمدامیرمحمدی ابلاغ

 

گذاشتن یک پاسخ