شواری حراست: اگر انتخابات به‌زمان معین برگزار نشود، حکومت مسوول است

شورای حراست و ثبات افغانستان، روی برگزاری انتخابات به‌زمان تعیین شده آن تاکید کرد.

سخن‌گوی این‌شورا، امروز با برگزاری نشست خبری در کابل، ضمن متهم ساختن حکومت، بر سهل انگاری در برگزاری انتخابات، تاکید کرد که دوام حکومت وحدت‌ملی وابسته به برگزاری انتخابات شواری ملی، در سال آینده است.

مسعود تراشتوال سخن‌گوی شواری حراست و ثبات، در این نشست خبری گفت: رهبران حکومت به‌این باور هستند که بازهم با فشارآوردن روی کمیسیون انتخابات، می‌توانند تا دوبار به‌قدرت برسند.

وی تاکید کرد، هرگونه تغییر و تحول که بدون مشورت با احزاب و سیاسون افغانستان، صورت گیرد، قابل قبول نیست.

سخن‌گوی شورای حراست و ثبات خطاب به‌حکومت، هشدارداد که اگر وضعیت بد، ناشی از برگزار نشدن انتخابات در افغانستان پیش آید، پاسخ‌گوی آن کسانی هستند که می‌خواهند انتخابات دایر نشود.

وی، هم‌چنان افزود: ما انتخاباتی را می‌خواهیم که شفافیت در آن تضمین شود و میکانیزم برای پروسه آن، در مشورت با همه جهت‌های سیاسی و بزرگان سیاسی افغانستان، صورت گیرد.

تراشتوال، سران حکومت را به‌دسیسه سازی بر شخصیت‌های سیاسی متهم کرد.

وی، افزود: “حکومت هر روز برای دسیسه سازی مشغول است و به‌انواعی گوناگون بالای سیاسیون کشور اتهام وارد می‌سازد.”

وی تاکید کرد، چیزی که صفت جرمی داشته باشد، کار حکومت نیست که آن را داغ تر سازد، باید آن را به‌نهاد مربوطه واگذار کند تا آنها تصمیم بگیرند.

تراشتوال، هم‌چنان تلاش‌ها برای برگزاری لویه جرگه عنعنوی را خلاق قانون اساسی خوانده گفت: باید حکومت لویه جرگه قانون اساسی را دایر کند.

با این‌حال، دواخان مینه پال معاون سخن‌گوی حکومت، به‌رادیو آسیای میانه، گفته‌های سخن‌گوی شورای حراست را رد کرده، گفت: حکومت اراده برای برگزاری انتخابات را دارد.

وی تاکید کرد که حکومت افغانستان، تدابیر جدی را برای انتخابات سال آینده روی دست گرفته است و حتا یک روزهم نمی‌خواهد به‌تاخیر بیفتد.

هرچند گفته‌های ضد و نقیض در مورد برگزاری انتخابات، در زمان مشخص آن وجود دارد اما این پروسه، بستگی به وضع امینیت است که آیا مردم فرصت رفتن به‌پای صندق های رای دهی را خواهد یافت یاخیر؟.

محمدهارون شهاب‌زاده

گذاشتن یک پاسخ