شهریان قلعه نو از افزایش کودکان خیابانی اظهار نگرانی می‌کنند

شماری از شهروندان شهر قلعه‌نو، از افزایش کودکان خیابانی در کوچه‌ها، ابراز نگرانی کرده، می‌گویند که حضور این کودکان در ماها و هفته‌های پسین در جاده‌های شهر بیش از پیش به‌چشم می‌خورد.

این شهروندان می‌گویند که بیشتر این کودکان از حومه شهر در مرکز آمده تا از راه کارهای شاقه، مشکلات زندگی‌شان‌را بر طرف سازند.

شهروندان قلعه‌نو، می‌افزایند دولت در برابر اطفال برنامه موثر نداشته، اما باید از این کودکان حمایت کرده و برنامه‌های موثر را روی دست گیرند.

شهروندان‌، اضافه می‌کنند که این  کودکان دور از تعلیم و تربیه همه‌روزه در کوچه‌های شهر کشت و گذار می‌کنند و مسوولین باید به‌این امر رسیده‌گی نمایند.

ایجاد یک‌مرکز، به‌هدف آموزش و راه‌ اندازی برنامه‌های موثر، برای جلوگیری از روی آوردن کودکان به‌این رفتارها از دیگر خواسته‌های شهروندان اند.

آنان هرچند برنامه‌های ادارت دولتی را در این خصوص‌، کاررا نمی‌دانند، اما با آن‌هم خواهان اقدام جدی درباره برچیدن این مشکل هستند.

در همین‌حال، فعالین مدنی بادغیس نیز وجود این کودکان را در جاده‌های شهر نگران کننده خوانده، تاکید می ورزد که باید روی وضعیت کودکان که آینده سازان قلم‌داد می‌شوند، توجه جدی داشته باشد.

محی الدین کریمی، یکی از فعالین مدنی می‌گوید: تا هنوز در راستای حقوق کودکان، فرهنگ سازی نشده که بسیاری از خانواده‌ها خود، کودکان شان‌را به‌خیابان‌ها می‌فرستند.

کریمی، افزود که باید ازهرراه ممکن، در راستایی جلوگیری از روی آوردی اطفال به‌خیابان‌ها و انجام کارها روی دست گرفته شود.

از سوی‌هم، محمد فرید اخی زی عضو شورای ولایتی بادغیس، این کودکان را نان آوران خانواده خوانده، می‌گوید: بیشتر این کودکان یتیم هستند و یاهم مسوولیت سرپرستی فامیل را به‌دوش دارند که مجبورهستند به‌خیابان‌ها برای برطرف کردن مشکلات زندگی خویش گشت و گذار دارند.

به‌باور اخی زی، توقف جنگ و جلوگیری از نا امنی‌ها، کم سازی فقر و بی‌کاری، آگاهی دهی از حقوق اطفال برای فامیل‌ها و توقف مهاجرت‌ها، می‌تواند در این باره کارساز باشد.

با این‌حال، مسوولان در ریاست کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین بادغیس، وجود کودکان خیابانی را درجاده‌های این شهر رد نمی‌کند، اما؛ فقر، بدامنی‌ها و نبود زمینه کاری را عوامل اساسی می‌خوانند که سبب شده تا کودکان به‌حقوق‌شان دسترسی نداشته و دولت هم نتواند جلو این‌کار را بگیرد.

رییس کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین بادغیس، می‌گوید: به‌اساس ‌قانون؛ دولت مکلف است تا فعالیت حمایتی، زمینه سازی‌های تعلیم تحصیل و حمایت‌های حقوقی  را برای کودکان داشته باشد، اما آنان نیز برنامه‌های را روی دست داشته‌اند.

محمد نعیم معلم زاده، علاوه می‌کند که آنان برنامه آموزش فن و حرفه، جذب کودکان در پرورشگاها و کودکستان‌ها، فراهم نمودن زمینه تحصیل به‌مراکز خصوصی و شماری برنامه‌های دیگر را در پیش دارند.

درعین‌حال، رییس دفتر مقام ولایت بادغیس توجه نکردن والدین، رفتار منفی خانواده‌ها، نبود آگاهی از حقوق کودکان و مشکلات فامیلی را دلیل گشت‌زنی  کودکان در خیابان‌ها عنوان داشته و هرگونه کم‌کاری از سوی دولت را رد می‌کند.

شراف الدین مجیدی، می‌گوید: دولت شماری برنامه‌های را در خصوص توجه به‌کودکان خیابانی داشته اند.

به‌باور مجیدی، اطفال خیابانی به‌چندین دسته تقسیم شده که شماری مصروف کار شاقه بوده و شماری‌هم بدون هویت در شهر وجود دارند که موجودیت این اطفال از گذشته تا اکنون در جادها محسوس بوده است.

اطفال خیابانی که از گذشته‌های دور در جاده‌های شهر قلعه‌نو، موجود و مصروف جمع آوری زباله‌های جویچه‌ها اند، در این اواخر بیش از پیش به‌چشم می‌خورند، که نگرانی‌های را بر انگیخته است.

رنا مشعل- بادغیس

گذاشتن یک پاسخ