شماری شهروندان بامیان حکومت محلی را به تصفیه قومی متهم می‌کنند‌

شماری شهروندان بامیان، می‌گویند: حکومت محلی در این ولایت، برنامه پاکسازی قومی را به‌راه انداحته، خانه‌های مسکونی و زمین‌های کشاورزی آنان را در دره‌ای شش پل و چمتله خراب می‌کنند.

این شهروندان بامیانی، امروز در کابل نشستی خبری دایر کرده و مدعی شدند که حکومت محلی جای‌داد های قانونی شان را تخریب می کنند، این باشندگان این‌کار حکومت محلی را یک نوع تصفیه قومی می‌خوانند.

عبدالحی فرهمند، مسوول جنبش عدالت خواهان تاجیکان و پشتون‌ها در ولایت بامیان، به‌رادیو آسیای میانه می‌گوید که از جای‌داد شان در این ساحه اسناد رسمی در اختیار دارند و اسناد آنان از سوی کمیسیون حقیقت یاب که حدود یک و نیم سال پیش برای بررسی این اسناد تعیین شده بود، نیز تایید شد اما با وجود آن‌هم حکومت محلی اقدام به‌تخریب جای‌داد های آنان را کرده‌است.

درهمین‌حال، عبدالرحمن احمدی سخن‌گوی والی ولایت بامیان، این موضوع را رد کرده، می‌گوید:که مسله قومی هیچ‌گاه برای اداره ولایت بامیان قابل قبول نیست و همه‌گی در یک‌سطح قرار دارند.

وی می‌گوید: شماری خانه‌های که از سوی اداره ولایت تخریب گردیده اند، کاری قانونی بوده است.

وی، افزود که زمین این خانه‌های رهایشی مربوط دولت می‌باشد و مردم خودسرانه بالای آن ساخت و ساز کرده‌اند.

وی، تاکید کرد که اداره محلی ولایت بامیان هیچ‌گاه به‌موضوع قومی و سمتی نپرداخته و تمام شهروندان آن از حقوق شهروندی شان برخوردار می‌باشد.

گفتنی‌است که حدود یک و نیم سال پیش نیز جنجال‌ها بر سری زمین و خانه‌های رهایشی در همین محلات بین مردم و اداره محلی ولایت بامیان صورت گرفته بود.

گزاریش از حمیده حسینی

 

گذاشتن یک پاسخ