شاه‌حسین مرتضوی: در راهبرد تازه امریکا دیدگاه افغانستان نیز دخیل بوده است

ریاست‌جمهوری می‌گوید که در راهبرد تازه واشنگتن دربارۀ افغانستان ابهامی وجود ندارد و در این راهبرد دیدگاه‌های افغانستان نیز دخیل بوده اند.

شاه‌حسین مرتضوی، سخنگوی ‌رییس‌جمهور می‌گوید که این راهبرد تضمین کننده منافع مشترک هردو کشور است.

از سویی‌هم ریاست جمهوری، از نهایی شدن راهبرد مبارزه با فساد اداری نیز خبر می‌دهد.

راهبرد واشنگتن درباره افغانستان با خوش‌بینی‌های رهبران حکومت وحدت ملی رو به‌رو شده است، اما رییس اجراییه گفته است که بخش‌هایی از این راهبرد باید برای شهروندان افغانستان روشن شوند.

گذاشتن یک پاسخ