سه‌ساله شدن حکومت وحدت ملی؛ مردم از ضعف اقتصادی شان شاکی اند

سه‌سال از عمر حکومت وحدت‌ملی گذشت، سه‌سالی که همراه بود با افزایش نا امنی و حملات خونبار انتحاری در کابل و ولایات.

در کنار نا امنی‌ها نگرانی مردم از بی‌کاری، ناتوانی دولت مردان در حکومت‌داری به‌ویژه اختلاف میان مقام های حکومتی بیش از هر زمان دیگر مردم را نگران زندگی آینده شان در کشور ساخته‌اند.

در سه‌سال حکومت وحدت ملی، مردم ما براثر جنگ‌ها و نا امنی در کشورگواه مهاجرت‌ها گسترده به‌بیرون و بیجاشدگان داخلی در کشور بوده ایم، و مردم تاکنون بسیار به‌سختی این مشکلات را تحمل کرده‌اند.

مردم، امید وار بودند که با آمدن حکومت تازه روزنه صلح در کشور باز شده و امنیت و رفا به‌سراغشان خواهند آمد این امیدواری‌ها به‌دلیل کمک های میلیاردی جامعه جهانی در افغانستان بود. این انتظارات زمانی بیشتر شد که رییس جمهور غنی برای مردم قول داد که جلوی فساد و حیف و میل این کمک ها را خواهد گرفت.  اما برعکس هم کمک ها کاهش یافت و هم حیف میل این کمک ها بیشتر گردید. تغییرات در زندگی مردم به‌صورت جدی رونما شد، اما این تغییرات مثبت نبود.

در همین‌حال بسیار از باشنده‌گان کابل با شکایت از حکومت می‌گویند که روز به روز وضعیت اقتصادی مردم رو به‌خراب شدن است .

باشندگان کابل، در گفت‌وگو با رادیو آسیای میانه از افزایش شدید بیکاری و بی توجهی حکومت به این معضل انتقاد کردند. شهروندان به وعده‌های رهبران حکومت وحدت‌ملی در زمان مبارزات انتخاباتی و پس از آن، اشاره دارند و می‌گویند حکومت تاکنون هیچ‌یک از وعده‌هایش را عملی نکرده است.

در گفت‌وگو با پایتخت نشینان دریافتیم که نارضایتی از کارکردهای سه ساله‌ای حکومت وحدت ملی در سه‌سال گذشته، مربوط یک یا چند قشر نیست. همه از شرایط دشوار زندگی‌شان شاکی اند و انتظار تغییر شرایط را می‌کشند.

محمد‌رضا یک تن از قصابان شهر کابل به رادیو آسیای میانه می‌گویند که پیشتر در همین منطقه دوکان‌ها به‌قیمت ۲۰۰۰۰ افغانی به کرایه داده می‌شد و هردوکان دار توان پرداخت این مقدار پول را داشت، اما از وقت روی کارآمدن حکومت وحدت‌ملی ضمن آنکه کرایه این دکان ها به ۱۰۰۰۰ کاهش یافته است به آن هم مردم توان پرداخت این کرایه را ندارند.

وی نیز می‌گوید که پیش از حکومت وحدت‌ملی ما هرروز ۸الی ۹ دانه گوسفند کشتار می‌کردیم اما حالا دو گوسفند به‌چهار روز هم به فروش  نمی‌رسد.

غلام سرور یکی از تایر فروش‌ها در شهر کابل می‌گوید که از سه‌سال بدین سو در دوکانش ضرر کرده و کرایه دوکان خود را از راه قرض گرفتن از مردم پرداخت می‌کند .

وی می‌گوید که همززمان با آغاز حکومت وحدت‌ملی کار دوکان تایر فروشی را آغاز کرده است اما تاکنون حدود سه‌صد تا چهار صدهزار افغانی ضرر کرده‌است.

غلام عباس یکی ازهوتل داران شهرکابل با انتقاد از حکومت می‌گوید که اشرف‌غنی درنخستین روزهای حکومت خود وعده داد که تغییر در دسترخوان مردم ایجاد می‌کند.

وی به کنایه به رادیو آسیای میانه می گوید که بلی تغییرات در دسترخوان مردم آورد مردم گرسنه تر شدند.

به گفته وی در حکومت وحدت ملی حتا توان پرداخت کرایه این هوتل را ندارد.

از سوی‌هم سلیم شاه، یکی از میوه فروشان شهر کابل به‌رادیو آسیای میانه می‌گوید که در سال های گذشته روزانه یک‌صد تا یک صدو پنچاه هزار در دوکان اش فروشات داشته است “اما بعد از روی کار شدن حکومت وحدت ملی کار بار ما رو به‌سقوط است و روزانه تا هشت هزار افغانی هم کار نمی‌شود.”

محمد رحیم، یکی ازکارگران هوتل در شهر کابل باین که از نبود کار در این حکومت شکایت دارد می‌گوید که “دولت باید توجه ویژه‌ی به‌ ولایت‌ها داشته باشه، چون این همه بیکاری از نبود امنیت در شهر کابل می‌باشد”

از به وجود آمدن حکومت وحدت ملی سه‌سال سپری می‌شود، اما با آن‌هم بنیادهای اقتصاد زندگی مردم، از هم پاشید، فقر و گرسنه‌گی روز به روز افزایش یافت و مردم با مشکلات جدی رو به رو شدند.

هارون شهاب زاده- رادیو اسیای میانه- کابل

 

گذاشتن یک پاسخ