سنای افغانستان از احتمال توافق پنهانی کابل و اسلام‌آباد درباره حصار مرزی اظهار نگرانی کرد

شماری از نمایندگان مجلس سنای کشور گفته اند گزارش‌های از توافق پنهانی کابل و اسلام‌آباد برای ساخت حصار مرزی در خط دیورند وجود دارد.

محمدعلم ایزدیارمعاون مجلس سنای می‌گوید: ساخت حصار مرزی در امتداد خط دیورند هم‌چنان ادامه دارد و در این  باره با پاکستان توافق شده است.

نزدیک به‌یک هفته از نشرگزارش خبرگزاری رویترز مبنی بر حصارکشی و ایجاد پوسته‌ها توسط پاکستان در امتداد خط مرز افغانستان و پاکستان می‌گذرد.

روز گذشته شماری از نمایندگان مجلس سنای اعلام کردند، گزارش‌های از توافق پنهانی کابل و اسلام‌آباد برای ساخت حصار مرزی در خط دیورند وجود دارد.

محمدعلم ایزدیار معاون اول مجلس سنا به‌رادیو آسیای میانه می‌گوید، ساخت حصار مرزی در امتداد خط دیورند هم‌چنان ادامه دارد و در این  باره حکومت افغانستان با پاکستان توافق کرده اما شجاعت این را ندارد تا در مورد توافقات صورت گرفته به‌مردم وضاحت دهد.

در همین حال، جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجراییه سخنان اعضای مجلس سنا مبنی بر توافق کابل و اسلام آباد را رد کرده می‌گوید که کابل و اسلام آباد هیچ‌گونه توافق پنهانی بخاطر حصار کشی در امتداد خط مرزی ندارد.

از سوی‌هم، حسین‌علیزاده آگاه امور سیاسی، به‌رادیو آسیای میانه می‌گوید، حصارکشی خط مرزی افغانستان با پاکستان به نفع مردم افغانستان بوده و می‌تواند از شدت جنگ افغانستان بکاهد.

علیزاده می‌افزاید کسانی‌که از روی تعصب و جهالت دست به لجاجت می‌زند و مانع حصار کشی خط مرزی دیورند می‌شود این‌کار هیچ درد مردم افغانستان را دوا نکرده بلکه باعث افزایش تشنج میان افغانستان و پاکستان می‌شود.

افغانستان با پاکستان نزدیک به ۲۵۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارد و نزدیک به شش‌ماه پیش پاکستان بخاطر جلوگیری از تردد مهاجمان تصمیم به‌حصارکشی خط مرزی گرفت به‌دلیل مخالفت دولت افغانستان این حصارکشی متوقف شد.

حسین راستی منش

گذاشتن یک پاسخ