سناتوران از خانه‌نشین کردن افسران با تجربه انتقاد کرد

شماری از اعضای مجلس سنا از احتمال بازنشسته‌گی هزارن افسر ارتش  و پولیس کشور که بربنیاد طرح تازه‌ی قانون امورذاتی افسران قرار است انجام شود، به‌دولت هشدار داده و می‌گویند، این تصمیم برای امنیت کشور خطرناک و خلاف قانون امورذاتی افسران است.

شماری از اعضای مجلس­سنای کشور، در نشست عمومی این مجلس از طرح قانون امورذاتی افسرانی‌که بر بنیاد آن عمر بازنشسته‌گی برای دگروالان ۵۴ سال، تورن جنرالان ۵۸ سال و دگرجنرالان ۶۰ سال و نیز برای سترجنرالان ۶۲ سال درنظر گرفته شده است انتقاد کرده و عملی شدن این طرح قانون را برای کشور خطرناک توصیف کرده اند.

فیصل سمیع عضو مجلس‌سنای کشور به رادیو آسیای میانه می‌گوید، اگر افسران با تجربه‌ی کشور در شرایط جنگی امروز، به‌سوی بازنشسته‌گی سوق داده شوند، یک خلای بزرگ به‌نیروهای امنیتی کشور به‌وجود خواهد آمد.

وی هم‌چنان می‌گوید، در شرایط فعلی باید از افسران با تجربه در اموراستخباراتی، کشفی و اموردفتری مورد استفاده قرارگیرد.

گل‌احمدعظیمی عضو دیگر مجلس‌سنای کشوربه‌رادیو آسیای میانه می‌گوید، با سوق دادن جنرالان با تجربه و مسلکی به بازنشسته‌گی، خلای قدرت به‌نیروهای امنیتی کشوربه‌وجود خواهد آمد.

این سناتور می‌گوید، هرکسی که چنین ذهنیت را به‌منظور طرح قانون ذاتی افسران برای رییس جمهور داده است، جفا در حق کشورنموده است.

در همین‌حال جنرال عصمت‌الله دولت‌زی، هدف از این طرح را اصلاحات و جوان‌سازی نهادهای امنیتی کشو از سوی رییس جمهور غنی می‌داند.

هم‌چنان دولت‌زی به‌رادیو آسیای میانه می‌گوید، طرح قانون امورذاتی افسران، تصمیم همکاران بین‌الملی کشوراند.

این‌همه درحالی است که بربنیاد قانون گذشته امورذاتی افسرانی‌که در سال ۱۳۸۸ توشیح شده است، عمر بازنشسته‌گی افسران ارتش ۶۵ سال گفته شده است و هم‌اکنون وزارت دفاع می‎گوید برای جوان ساختن نیروهای امنیتی در قانون امورذاتی تعدیلات به‌وجود خواهد آمد.

رحمت‌الله سخاورز- رادیو آسیای میانه- کابل

گذاشتن یک پاسخ