سران جنبش رستاخیز تغییر، گفته‎اند که امروز پنج‎شنبه دوباره به جاده‌های کابل خواهند آمد

هارون‎معترف از پیش‎تازان این جنبش به رسانه‎ها گفته‎است که برای ادامه‌ی دادخواهی و تاکید بر اجرایی شدن خواست‌های این جنبش به اعتراضات مدنی خویش ادامه خواند داد.

رستاخیز تغییر، قبلا در دوازدهم ماه سرطان در اعتراض به بی‌توجهی حکومت در خصوص خواسته‌های‎شان، با موترها و فشار‎دادن هارن در جاده‌های کابل آمده بودند.

این جنبش خواهان برکناری مسوولان ارشد امنیتی به شمول محمد‎حنیف اتمر مشاور امنیت ملی، معصوم استانکزی رییس عمومی امنیت و وزیر داخله است. این اعتراض‌ها پس از حمله قدرتمند دو‎ماه پیش در کابل و شلیک پولیس به اعتراض کنندگان که چند کشته و زخمی داشت آغاز شد.

گذاشتن یک پاسخ