ستون پنجمی‌ها در درون دولت رازهای محرم امنیتی را به‌طالبان فاش می‌کند

یک عضوی مجلس نمایندگان می‌گوید، طالبان، در دستگاه حکومتی نفوذ دارند و رازهای محرم امنیتی را به‌آنان خبرمی‌دهند.

شماری نمایندگان مجلس، در واکنشی تند به‌حملات مرگ‌بار پسین طالبان در سرار کشور، ارگان‌های کشفی و استخباراتی را به‌ناتوانی و بی‌پروایی متهم کردند.

این اتهام پس از آن بر حکومت وارد می‌شود که روز گذشته در یک حمله انتحاری که توسط یک عراده تانک حاموی در مقر فرماندهی امنیه پکتیاصورت گرفت، فرمانده امنیه این ولایت کشته شد و تلفات سنگین دیگر برجا گذاشت.

عبیدالله بارکزی عضو مجلس نمایندگان، عامل اصلی رویداد روز سه‌شنبه را ضعف حکومت مرکزی و فساد در نهادهای امنیتی دانسته می‌گوید: رییس جمهور‌، بالای وزیران، والیان و فرماندهان امنیه کنترول ندارد.

نمایندگان مجلس، در واکنشی تند به‌حملات مرگ‌بار پسین طالبان در ولایت‌های پکتیا و غزنی که در آن بیش از هشتاد ‌تن جان باختند و نزدیک به‌دوصدوپنجا تن دیگر زخم برداشتند، ارگان‌های کشفی و استخباراتی را به‌ناتوانی و بی‌پروایی متهم کردند.

عبیدالله بارکزی عضومجلس نمایندگان، به رادیو ٖآسیای میانه می‌گوید، عامل اصلی رویداد روز سه‌شنبه، ضعف حکومت مرکزی، فساد در نهاد‌های امنیتی بوده و رییس جمهور بالای وزیران، والیان و فرماندهان امنیه کنترول ندارد.

بارکزی می‌گوید:« والی یکی از ولایت‌ها پس از پایان جلسه نظامی، طالبان را از راه اندازی عملیات باخبر کرده و از آنان خواسته است تا ساحه را ترک کنند و به‌مکان دیگری بروند».

وی، نیزافزود که در مورد این ادعاهایش اسنادی نیز در دست دارد.

این عضومجلس نمایندگان می‌گوید، اگر دولت مرکزی با قوت بیشتر با فساد مبارزه نکند و جلو والیان که برای طالبان و سازمان استخباراتی پاکستان کار می‌کند را نگیرد، امنیت از این بدتر خواهدشد.

در همین‌حال، عتیق الله امرخیل آگاه امور نظامی، به‌رادیو آسیای میانه می‌گوید، رویدادهای تهاجمی روز سه‌شنبه به‌نشست چهارجانبه صلح عمان، ربط داشته و پاکستان به‌بخاطر این‌که نشان دهد طالبان تحت فرمان پاکستان نیست و مستقلانه عمل می‌کند، دست به‌چنین حمله‌ها میزند.

امرخیل می‌افزاید، مجلس نمایندگان اگر اسناد مبنی بر دست داشتن والیان به‌طالبان دارند، باید به‌ارگان‌های امنیتی ارایه کنند.

عبیدالله بارکزی، در حالی از جاسوسی یک از والی‌ها برای طالبان پرده بر می‌دارد که بار- بار از وجود ستون پنجم در درون حکومت توسط این مجلس سخن به‌میان آمده است.

حسین راستی‌منش

گذاشتن یک پاسخ