سازمان ملل متحد می‎گوید: افغانستان دومین کشور در جهان است که بیشترین رقم بی‎جا شده‎های داخلی را از اثر جنگ دارا است

به‎گفته این سازمان بیشتر بی‎جا شده‎گان متاثر از جنگ‎های داخلی اند.

ریباکه تاویرس رئیس بخش زنان این سازمان در کابل، در نشست هماهنگی کمک‎های سازمان ملل در بخش زنان که در ارگ برگزار شده بود، گفت: نیاز است تا به زنان و کودکان بی‎جا شده داخلی هرچه زودتر کمک شود.

بر اساس معلومات وی، ۶۵ میلیون نفر در جهان از اثر جنگ بی‎جا شده‎اند که نسبت به هر وقت دیگر رقم بیشتر را نشان می‎دهد.

آمارهای رسمی نشان می‎دهد که بیش از نیم میلیون نفر در افغانستان به اثر جنگ‎ها بی‎جا شده و بیشترین‎شان به خدمات اولیه­‎ی زنده‎گی دست‎رسی ندارند.

سازمان ملل متحد در حالی این سخنان را مطرح می‎کند که هنوز هم جنگ در بخش‎های از افغانستان جریان دارد.

گذاشتن یک پاسخ