رییس مجلس نمایندگان، اتهام فساد مالی برخودش را پذیرفت

کمیسیون ویژه حقیقت‌یاب که چندی پیش به‌منظور بررسی ادعاهای وجود فساد در مجلس نمایندگان تعیین شده‌بود، امروز فیصله‌اش را در نشست عمومی این مجلس اعلام کرد.

بر اساس فیصله این کمیسیون، رییس مجلس عبدالرووف ابراهیمی، مکلف به‌پرداخت ۵.۳ میلیون افغانی جریمه نقدی را به‌دلیل ارتکاب فساد به‌خزانه دولت، دوباره تحویل دهد که از سوی وی نیز پذیرفته شد.

این کمیسیون، هم‌چنان فیصله کرد که وظیفه همایون همایون، معاون نخست مجلس و لالی حمیدزی عضو مجلس، به‌دلیل دست برد به‌آرشیف تلویزیون پارلمان، هر کدام ده-پانزده روز به‌حالت تعلیق آمده و آنها از حضور در نشست‌های مجلس محروم ساخته شوند.

این کمیسیون، عبید بارکزی، عضو دیگر مجلس را نیز به‌دلیل دست برد به‌آرشیف تلویزیون پارلمان و برخورد فیزیکی در مجلس، به ده روز تعلیق وظیفه محکوم کرد.

در همین‌حال، چمن‌شاه اعتمادی یکی از وکلا در پارلمان، می‌گوید که این کمیسیون پس از ۱۵-۲۰روز، امروز تحقیق و بررسی همه جانبه‌ی فیصله نهایی خود را اعلام کرد.

اعتمادی می‌گوید که نصرت‌الله رییس دارالانشا پارلمان، وظیفه‌اش به‌تعلیق آمد که برخی از مسوولین تلویزیون مجلس نمایندگان نیز به‌تعلیق در آمده‌است و از سوی مجلس نمایندگان به‌دادگاه معرفی شدند.

وی، هم‌چنان افزود که پول اختلاس شده از سوی عبدالرووف ابراهیمی، هنوز معلوم نیست و این مبلغ را که باید پرداخت کند، بالاتر خواهدبود.

وی، افزود، ابراهیمی این جریمه را قبول کرد، به‌دلیل این که نهادهای در این کمیسیون استند که زیر پرسش نروند با بسیار خون سردی پذیرفت و دلیل قبول کردنش نیز حفظ  جنجال در داخل پارلمان و رسانه‌ی خوانده شده‌است.

از سوی دیگر، کبرا مصطفوی یکی دیگر از اعضای پارلمان، می‌گوید که این فیصله عادلانه نبود و این کمیسیون حق تصمم‌گیری ندارد و این حق بر می‌گردد، به‌پارلمان.

گفتنی‌است که چند روز بیش بسیار از نماینده‌گان میان خود درگیر شدند که باعث برهم خوردن نظم پارلمان و لغو آن مجلس گردید.

محمدهارون شهاب‌زاده

گذاشتن یک پاسخ