رییس جمهورغنی صبح امروز هرات را به مقصد تهران ترک کرد

شاه‎حسین مرتضوی سرپرست دفتری سخن‎گوی ریاست جمهوری  در صفحه فیس‎بوکش نوشته است که رییس جمهورغنی به منظور شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی رییس جمهور اسلامی ایران، به تهران می رود.

به اساس منابع حکومتی، قرار است رییس جمهورغنی با مقامات ایران دیدارهای جداگانه نیز داشته باشد.

اشتراک رییس جمهور غنی در مراسم تحلیف حسن روحانی رییس جمهور ایران زمانی صورت می‎گیرد که در مراسم تحلف رییس جمهورغنی از  ایران معاون رییس جمهوری این کشور اشتراک ورزیده بود.