روند بازگشت حجاج افغانستان تا دو روز دیگر آغاز می‌شود

وزارت حج واوقاف کشور اعلام کرده است که روند بازگشت حجاج به کشور، تا دو روز دیگر آغاز می‌شود.

داعی‌الحق عابد، معاون وزارت حج و اوقاف گفته است که روند برگشت حجاج افغانستان از روز چهارشنبه هفته روان آغاز می‌شود و این روند در یک ماه تکمیل خواهد شد.

به گفته او ۸۰۰ تن از حجاج افغانستان در اولین پرواز به ولایت‌های کابل، مزار و هرات باز می‌گردند و این روند بدون تأخیر در زمان معین آن به پایان می‌رسد.

گفتنی است که امسال ۲٫۳ میلیون مسلمان از سراسر جهان برای ادای فریضه‌ی حج، به عربستان رفته اند که ۳۱ هزار تن آنان را حجاج افغانستان تشکیل می‌دهند.

گذاشتن یک پاسخ