رومانیا دو قایق را با ۲۰۰ مهاجر متوقف کرد

گارد ساحلی رومانیا دو قایق ماهیگیری را در دریای سیاه کشف کرد که بیش از ۲۰۰ مهاجر را به این کشور انتقال می دادند. یکی از قایق‌ها با مسافرانش به ترکیه بازگردانده شد.

گزارش‌ها حاکیست، پولیس رومانیا گفته است که گارد ساحلی یک قایق را صبح روز شنبه کشف و متوقف کرد که ۹۷ مهاجر را بهشمول ۴۰ مرد و ۲۱ زن و ۳۶ کودک را به این کشور انتقال می‌داد. پولیس گفته است که این پناهجویان “شهروندان ایران و عراق بوده اند”.

به گفته‌ی پولیس، این قایق در فاصله یک مایلی ساحل بلغاریا متوقف گردید و به ساحل جنوب شرقی “منگالیا” منتقل گردید. این چهارمین قایق است که از میانه ماه آگست تا اکنون، در دریای سیاه متوقف شده است.

گذاشتن یک پاسخ