دور سوم پروسه برداشتن موانع سمنتی از شهر کابل آغاز شد

دورسوم پروسه برداشتن موانع سمنتی از شهر کابل آغاز شد. به‌گفته مسوولان، این مرحله از حوزه ۵ شهرکابل آغاز گردیده است.

شهرداری کابل در تازه‌ترین مورد اعلام کرد که تمام موانع سمنتی‌که در سطح شهرکابل و در جاده‌های عمومی گذاشته شده برداشته می‌شوند تا دو ماه دیگر حدود ۵۰ درصد موانع از سطح شهر برداشته خواهد شد.

مقام ها در شهرداری کابل می گویند که این پروسه به‌همکاری ارگان‌های امنیتی آغاز شده و حدود سه ماه را دربر خواهد گرفت.

به‌اساس سروی پسین که توسط شهرداری کابل انجام شده، ۱۷۳ نقطه عمده و ده‌ها نقطه کوچک دیگر در شهر کابل، با موانع گوناگون کانکریتی و فلزی، مسدود و یا نیمه مسدود گردیده است که سبب افزایش ازدحام، تبدیل شدن چهره شهر به یک قلعه جنگی و بالاخره ایجاد فاصله میان دولت و مردم گردیده است.

عبدالجیل سلطانی رییس نشرات ریاست شاروالی کابل به‌رادیو آسیای میانه می‌گوید، این پروسه از اول سرطان آغاز شده و تا سه ماه دیگر موانع از تمام نواحی شهر کابل برداشته  می‌شود.

با این حال وی افزود، موانع از مقابل سفارت‌خانه و مهمان خانه‌های خارجی و ارگان‌های‌که تحت فشار تهدید امنیتی قراردارند برداشته نخواهد شد.

وی هم‌چنان گفت، منازل دفاتر و اعضای مجلس نماینده‌گان برداشته شده است.

ازسوی دیگر باشنده‌گان شهر کابل ریاست شاروالی را به ناکامی در این کار متهم کرده و می‌گویند که شهرداری در برداشتن موانع ناکام بوده و تعداد زیاد این موانع تا هنوز برداشته نشده اند.

حمیدالله، باشنده شهر کابل به‌رادیو آسیای میانه می‌گوید که شاورالی هنوز هم نتوانسته این موانع را جمع‌آوری کند.

اسحاق، از دیگر شهروندان کابل نیز شهرداری کابل را در اجرای این پروسه ناکام خوانده می‌گوید که شهر داری با کمبود نیرو مواجه است.

دیوارهای سمنتی یکی از مشکلات بزرگ برای شهروندان کابل می‌باشد و از سوی دیگر دروازه‌های فلزی در بعضی نقاط شهر سبب ازداحام ترافیک شده است.

هارون شهاب‌زاده- رادیو آسیای میانه- کابل

گذاشتن یک پاسخ