دفترنی، خواهان دادگاهی شدن معاون اداره تنظیم خدمات مخابراتی شد

رادیو آسیای میانه: نی، یا پشتبان رسانه‌های آزاد افغانستان بسته‌کردن رسانه اجتماعی تلگرام و واتساپ را خلاف قانون اساسی خوانده و از نهاد‌های عدلی و قضایی کشور خواست تا معاون اداره تنظیم خدمات مخابراتی را به‌دلیل نقض‌قانون اساسی محاکمه نماید.

عبدالمجیب خلوتگر رییس این دفتر به‌رسانه‌ها گفت، بسته کردن رسانه‌های اجتماعی تلگرام و واتساپ، خلاف قانون اساسی بوده و کسانی‌که حکم بسته‌کردن تلگرام و واتساپ را صادر کرده‌اند، باید محکمه شود.

هم‌چنان آقای خلوتگر از شبکه‌های مخابراتی کشور خواست تا این حکم اداره «اترا » را نپذیرد.

پس از بسته شدن رسانه‌های اجتماعی تلگرام و واتساپ به‌حکم اداره اترا یا تنظیم خدمات مخابراتی، امروز دفترنی یا پشتبان رسانه‌های آزاد افغانستان این اقدام را خلاف قانون اساسی کشور خوانده و از نهاد‌های عدلی و قضایی کشور خواست تا کسانی‌ را که حکم بسته کردن تلگرام و واتساپ را صادر کرده اند، به دادگاه حاضر نموده و از آن‌ها در رابطه به این اقدام غیر قانونی شان وضاحت بخواهند.

عبدالمجیب خلوتگر رییس این دفتر در یک نشست خبری به رسانه‌ها گفت، محدود شدن رسانه‌های اجتماعی از سوی حکومت، برخلاف مادۀ ۳۴ قانون اساسی و هم‌چنان قانون رسانه‌های همگانی و قانون دسترسی به اطلاعات قرار دارد.

خلوتگر افزود، بسته شدن تلگرام و واتساپ یک اقدام برنامه ریزی شده بود و حکومت به دلیل این‌که جلو انتقاد مردم را بگیرد، دست به این‌کار زده است.

هم‌چنان خلوتگر، از حکومت خواست هرچه بیشتر، امنیت رسانه‌ها را تامین نموده و به کسی حق ندهد تا در بین خبرنگاران ترس را ایجاد نماید.

در همین‌حال، شماری از باشندگان محدود کردن شبکه‌های اجتماعی خلاف قانون اساسی خوانده از حکومت خواستند تا با کسانی‌که آزادی بیان را سلب کرده اند برخورد قانونی صورت گیرد.

نی در حالی خواهان با دادگاه کشانیدن معاون اداره اترا می‌شود که دو روز پیش نقیب الله سیلاب معاون این اداره طی حکمی از شبکه های مخابراتی خواسته بود تا بدون تاخیر خدمات انترنتی تلگرام و واتساپ را بسته نماید.

حسین راستی منش

گذاشتن یک پاسخ