در گزارش تاز از سوی “سیگار” در چهار ماه نخست ۲۰۱۷ بیش از ۲ هزار نیروی نظامی افغانستان کشته شده‌اند

نهاد گزارشگر ویژه‌ی امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار، گفته‎است از دوازدهم جدی سال ۱۳۹۵ تا هجدهم ثور سال‌روان، ۲ هزار و ۵۳۱ تن از نیروهای نظامی افغانستان کشته‌‎ و ۴ هزار و ۲۳۸ تن دیگرشان زخمی شده‌اند. که این رقم تلفات مشابه به مدت یادشده در سال گذشته‌ است.

این گزارش که از سوی حکومت افغانستان به نیروهای امریکایی ارایه شده‎است، نشان می‌دهد که روزانه حد اوسط حدود ۲۰ سرباز و پولیس در افغانستان کشته شده‌اند.

گذاشتن یک پاسخ