در ولایت فرا، از ۱۰۰۲ بازنشسته تنها معاش ۶۰۰ تن آنها اجرا می‌شود

غلام رسول بارکزی آمرکار ریاست کار و امور اجتماعی فراه، از کمبود تخصیص در بخش بازنشستگی شاکی است.

وی، می‌گوید که در سال روان، تنها معاش ۶۰۰نفر از بازنشستگان را اجرا کرده‌اند و وزارت مالیه در  بخش روان کردن تخصیصات کوتاهی می‌کند.

بارکزی، افزود که در سال روان، چهارمیلیون افغانی، کمبود تخصیص داشته و با درخواست‌های بار بار تاکنون نتیجه از وزارت مالیه نگرفته اند.

وی، می‌گوید که در فراه ۱۰۰۲نفر بازنشسته، ثبت رسمی این ریاست است، اما، از سال ۹۳به‌این‌سو بازنشستگان، از کابل به‌میوند بانک، ثبت می‌شوند.

وی، نیز افزود: بازنشستگان با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند، چون نمایندگی میوند بانک در فراه وجود ندارد و با در خواست‌های گوناگون هیچ نمایندگی از این بانک در فراه نیامده و مرکز کشور نیز حقوق این  بازنشستگان را به‌این بانک حواله می‌کند.

شکایت‌ها از  نبود تخصیص همه‌ساله، از سوی مراجعه کنندگان و مسوولین اداره‌کار و امور اجتماعی وجود داشته‌است، اما تاکنون در راستای حل این مشکل، راه‌حلی یافت نشده‌است.

حفیظ نورزاد- فراه

گذاشتن یک پاسخ