خشک سالی‎های پی‎درپی و کمبود آب آشامیدنی در کابل

خشک سالی های پی‎در‎پی حدود ۲۰ سال گذشته در افغانستان، حفر چاهای عمیق به گونه‎ی غیرمسلکی افزایش جمعیت شهر کابل و عدم مدیریت دقیق آب‌های زیرزمینی سبب شده است که سطح آب‎های زیر زمینی کاهش یافته و باشندگان شهر کابل به مشکلات کمبود آب دچار گردند.

شماری از این شهروندان حکومت را به بی‎توجه در قسمت آب‎رسانی در سطح شهر کابل متهم کرده میگویند، در سطح شهر کابل چاهای آب آشامیدنی خشک شده است، سیستم نل‎کشی و آب آشامیدنی معیاری وجود ندارد و دولت به مشکلات مردم در قسمت کمبود آب توجه خاصی نمی‎کند.

عباس بصیر، مشاور رییس جمهور و کارشناس محیط زیست علت کاهش آب‎های زیر زمینی را بی‎احتیاطی مردم در مصرف آب، کاهش برف و باران در زمستان و عدم مدیریت حکومت از آب‎های کشور خوانده می گوید: افزایش جمعیت و استفاده‎ی بیش از حد مردم از آب‎های زیرزمینی در کابل سبب کمبود آب آشامیدنی گردیده است و نیز کم‎ توجهی حکومت به منابع آبی کشور از علت های دیگر کمبود آب در کابل می‎باشد.

به باور این کارشناس، اگر در مصرف آب‎های زیر زمینی صرفه‎جویی صورت نگیرد و از آلوده شدن آن جلوگیری صورت نشود، عواقب ناگوار در‎پی داشته و راه بیرون رفت از آن دشوار  خواهد بود.

کارشناسان می‎گویند: اگر آب های زیر زمینی کابل تغذیه نشود و در قسمت حفاظت این آب‎ها توجه جدی صورت نگیرد ممکن افغانستان با فاجعه کمبود آب آشامیدنی روبه‎رو گردد.

رمضان بشر‎دوست عضو مجلس نمایندگان سران حکومت را به ناکامی در محارکردن آب‎های سرزمین متهم کرده به رادیو آسیای میانه می گوید: ۷۰ میلیارد متر‎مکعب آب جاری در افغانستان وجود دارد که حدود ۶۰ میلیارد مترمکعب آن به کشورهای همسایه چون ایران و پاکستان منتقل می‎گردد که تنها ۱۰ درصد این آب در افغانستان وجود دارد که اگر در طی ۴۰- ۱۵  سال گذشته، رهبران متخصص وجود میداشت بندهای آب را بصورت معیاری باسازی می‎کردند اکنون مردم ما با مشکلات کمبود آب آشامیدنی مواجع نمی‎شدند.

محمد نعیم توخی، رییس مدیریت آب‎های زیر زمینی وزارت انرژی و آب تایید کرد که سطح آب در شهر کابل به گونه‌ی چشم‌گیری نشسته است و بعد از ۲۰۱۱ تا حالا نشست آب به گونه اوسط سالانه ۳٫۵ مترمکعب بوده است.

آقای توخی گفت: که این وزارت برای ثابت نگه داشتن سطح آب شهرکابل، پروژه‎ای به نام تغذیه مصنوعی و هم‌چنان ساختن بند را روی دست دارند.

به باور اینها این برنامه می‌تواند ذخایر آبی را به گونه‌ی قابل ملاحظه‌ای افزایش داده و مشکل آب‌های زیر زمینی به نوعی حل خواهند شد.

 

حسین راستی‎منش رادیو آسیای میانه کابل

گذاشتن یک پاسخ