حمله طالبان بر ولسوالی چمتال بلخ

گروه طالبان روز گذشته بر یک پاسگاه امنیتی در ولسوالی چمتال بلخ حمله کردند.

در همین حال شیرجان درانی سخنگوی فرماندهی پولیس به رادیو آسیای میانه گفته است، گروه طالبان بر یک پاسگاه امنیتی در ولسوالی چمتال حمله کردند و قوای کمکی بر منطقه وارد شده اند.

در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگویی طالبان گفته است، در ولسوالی چمتال طالبان پنچ روستا را تصرف کرده و جنگ تا هنوز ادامه دارد.

 

گذاشتن یک پاسخ