حمله انتحاری در بگرام

یک بمب‌گذار انتحاری مربوط به گروه طالبان مواد انفجاری خود را به درب ورودی پایگاه بگرام منفجر کرده است.

طالبان گفته‌اند، این حمله در انتقام برگه‌های تبلیغاتی انجام داده اندکه اخیراً از سوی نیروهای حمایت قاطع در ولایت پروان پخش شد.

در همین‌حال عبدالشکور قدوسی فرمانده بگرام  به رسانه‌ها گفته است ۴ فرد غیرنظامی دراین حمله زخمی شده و تاکنون گزارشی درمورد تلفات نیروهای امریکایی در دست نیست.

با این‌حال ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان به‌دلیل پخش برگه‌های تبلیغاتی در ولایت پروان عذرخواهی کرده است.

در برگه‌های  تبلغاتی پرچم طالبان که کلمه مقدس الله در آن است، با تمثیل یک سگ نقشبندی شده است. این امر توهین به مقدسات مسلمانان ارزیابی شده است.

پایگاه هوایی بگرام مهم‌ترین و بزرگ‌ترین پایگاه نیروهای امریکایی در افغانستان است.

گذاشتن یک پاسخ