حمله انتحاری بالای کاروان‎های خارجی در قندهار

یک حمله انتحاری در نزدیک قرارگاه قطعه‎ی واکنش سریع در منطقه‎ی شور‎اندام ولسوالی دامان قندهار رخ داده‎ است.

این انفجار هنگامی رخ‎داده که کاروان‎های نظامی امریکایی از ساحه در حال عبور بودند و هنوز از تلفات ناشی از‎این روی‎داد خبری در دست‎راس نیست.

گذاشتن یک پاسخ