حدود پنج میلیون شهروند کابل در معرض آب‌های آلوده قرار دارند

 روز گذشته مسوولان ریاست آب کابل اعلام کردند که فاز اول قرار‎داد ۱۰۰ میلیون دالری به منظور تامین آب‎رسانی صحی در شهر کابل را به امضا رسانیده اند.

حمیدالله یلانی رئیس عمومی آب‎رسانی می‌گوید: با بهره برداری فاز اول این پروژه، ده هزار خانواده از آن مستفید می‌شوند.

یلانی افزود که مجموعه سه بخش پروژه آب‌رسانی شهر کابل ۱۰۰ میلیون دالر امریکایی می‌باشد که از کمک‌های بلا عوض آلمان، اداره انکشاف ایالات متحده امریکا و بانک انکشاف فرانسه تمویل می‌گردد.

به گفته‌ی وی مجموعه بخش اول این پروژه با هزینه بیش از ۱۱ میلیون دالر امریکایی است که با تکمیل آن ده‌هزار خانواده از آن بهره­مند خواهند شد.

در همین حال لطیف مظفر خیل معاون تخنیکی وزارت انرژی و آب به رادیو آسیای میانه می‌گوید: به‌تعداد ۱۵ ذخیرگاه آب آشامیدنی در کابل وجود دارد که نسبت به جمعیت آن این آب‌ها کافی نیست.

از سوی دیگر وجود چاه‌سبتیگ غیر معیاری در سطح شهر کابل چاه‌های انفرادی اشخاص را نیز آلوده کرده است.

آقای مظفرخیل در این مورد می‌گوید: شرکت آب‎رسانی برای اولین بار یک ریاست مستقیل در چوکات خود شرکت بنام مدیریت فاضل‎آب را ایجاد کرده که وظیفه آن در مجموع مدیریت فاضلاب‎ها می‎باشد.

وی می‎گوید: از جمله اقداماتی‌که روی فاضلاب شهرکابل صورت گرفته است، همراه دولت آلمان موافقه صورت گرفته که در حدود ۳ میلیون دالر‎امریکایی تعهد کرده‌اند و ۱ میلیون دالر‎امریکایی دولت افغانستان تا ماستر‎پلان فاضلاب شهر کابل تصویب گردد.

این‌که شهروندان کابل چگونه از این تهدید آبی رهایی یابند، آگاهان امور مسایل اجتماعی می‌گویند.

فاضلاب‌ها که از خانه‎های مردم روان اند داخل چاه‎های آب‎ آشامیدنی گردیده که با خود مواد آلاینده را به همراه می‎‎آورند که حدود ۷۰ درصد آب کابل در حال حاضر آلوده است.

چون کانالزیزسیون وجود ندارد که آب‎های آلوده به آن سمت انتقال یابند، باید برای برطرف شدن این مشکل لوله کشی معیاری صورت گیرد تا مردم از استفاده آب‎های آلوده نجات یابند.

با این‌حال شهروندان از حفر چاه‌های عمیق غیر معیاری و بدون مجوز شکایت دارند. آنان می‌گویند که آب‌های زیرزمینی، حفر چاه‌های فاضلاب به‌صورت غیر معیاری باعث آلوده شدن آب‌ها گردیده اند.

یک تن از شهروندان شهرکابل می‌گوید: آب‎های فاضلاب با آب‎چاه‎ها در ‎زیرزمین یک‎جا گردیده که مردم با استفاده از این آب‎ها به امراض گوناگون دچار می‌گردند.

این در حالیست که شماری زیادی از شهروندان کابل از دسترسی نداشتن به خدمات آب صحی آشامیدنی رنج می برند و آنان از حکومت خواستاری توجه جدی در این زمینه هستند.

 

لطیف یعقوبی- رادیو آسیای میانه کابل

گذاشتن یک پاسخ