جنگ شدید در اطراف ولسوالی تیوره ولایت غور

اداره محلی غور می‌گوید: طالبان از سه جهت بالای ولسوالی تیوره حمله کردند و در حال حاضر جنگ شدید در اطراف این ولسوالی جریان دارد.
عبدالحی خطیبی، سخن‎گویی والی غور به رسانه‎ها گفته است که طالبان در این اقدام خود تلاش دارند تا مرکز ولسوالی تیوره را مجددا به کنترل بگیرند.
با این حال اقبال نظامی، سخن‎گویی پلیس می‎گوید: این حمله، بالای یک پاسگاه پلیس بوده و تلفاتی را برای نیروهای دولتی به بار نیاورده است.

این در‎ حالی است که والی غور به تازه‎گی در یک کنفرانس خبری گفته بود، طالبان قصد دارند دوباره مرکز ولسوالی تیوره را به تصرف خود درآورند.
تیوره غور حدود سه هفته پیش به مدت سه روز در اختیار طالبان بوده است.

گذاشتن یک پاسخ