احتمالی تهدیدات امنیتی در سه‌ماه آینده

ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید، در نشست امنیتی عصر روز گذشته با حضور رییس جمهور در کاخ ریاست جمهوری از احتمال افزایش تهدیدات امنیتی در سه ماه آینده با مسوولان امنیتی تذکر داده شد.

در خبر‌نامه ٰآمده است که تهدیدهای احتمالی در سه‌ماه آینده مورد بررسی قرار گرفته و به‌مسوولان امنیتی و دفاعی کشورهدایت داده شده است، تا با تدابیر و آماده‌گی‌ های لازم، برنامه‌های مخالفان مسلح را خنثا کنند.