قرار است دومین نشست شورای وزیران خط آهن در کشور ایران برگزار شود

تا دو ماه دیگر، دومین نشست وزیران راه‌آهن کشورهای شامل پروژۀ راه‌آهن پنج جانبۀ ایران، افغانستان، تاجیکستان، قرغیزستان و چین برگزار خواهد شد.

به گفته‌ی مسوولان، دراین نشست، مشکلات و پیشرفت کارهای اولیه برای ساخت این راه‌آهن بررسی خواهند شد.

عبدالباری صدیقی، نمایندۀ ادارۀ خط آهن افغانستان به رسانه‌ها گفته است که بررسی‎های فنی و اقتصادی بخش اول و دوم خط آهن پنج جانبه در داخل افغانستان تکمیل شده است و به زودی کار ساخت آن آغاز خواهد شد.

آقای صدیقی تأکید کرد، تقربیاً پنجاه‌فیصد کُل این مسیر از خاک افغانستان عبور می‌کند، در واقع کوتاه‌ترین مسیری است که کشور چین از طریق افغانستان به بنادربحری ایران و هم‌چنان از طریق خط آهن ترکیه به اورپا وصل شود.

صیام پسرلی، سخن‌گوی اتاق تجارت و صنایع می‌گوید که با ساخته شدن این راه‌آهن، هزینۀ انتقال کالاهای بازرگانی میان کشورهای شامل این پروژه‎ها به گونه‌ی چشم‌گیری کاهش خواهد یافت.

خط آهن پنج جانبه ایران، چین، تاجیکستان، قرغیزستان و افغانستان با درازای دوهزار و دوصد کیلومتر ساخته می‎شود. این خط آهن در افغانستان، از ولایت هرات آغاز و به شیرخان بندر ختم می‎شود.

گذاشتن یک پاسخ