تاخیر در استراتژی راهبردی امریکا در قبال افغانستان جنگ را افزایش داده است

نماینده‎گان در مجلس می‎گویند: تاخیر در اعلام استراتژی، هراس افگنان در منطقه بیشتر حاکمیت می‎گیرند.

پس از آن که نشست رئیس جمهور امریکا با مشاورین‎اش در مورد چگونگی استراتژی جنگ برای افغانستان و منطقه با نتیجه‌یی مشخص پایان نیافت، هیئت اداری مجلس نمایندگان می‌گوید: تأخیر در اعلام این استراتژی هراس‎افگنان در منطقه را تقویت می‌کند.

محمد نذیر احمدزی معاون دوم این مجلس روز گذشته، گفت: اعلام هر چه زودتر یک استراتژی جدید به نفع تمامی جوانب خواهند بود.

وی افزود: امریکا باید به این مسئله اولویت دهد تا مشکلات افغانستان و منطقه حل شود و هر قدر که این اعلام به تأخیر بیفتد به همان اندازه تروریزم تقویت می‌شود.

انتظار می‌رفت در نشست روز جمعه دونالد ترامپ با مشاورین امنیتی‎اش در کمپ دیوید استراتژی جنگ برای افغانستان و منطقه را نهای بسازد اما چنین نشد.

گذاشتن یک پاسخ