تأکید رییس اجراییه بر افزایش روابط بازرگانی افغانستان و قزاقستان

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت در سفرش به قزاقستان، در دیدار با شماری از بازرگانان و سرمایهگذاران و نیز مسؤولان اتاق تجارت این کشور، خواهان گسترش و تقویت روابط بازرگانی و ترانزیتی میان افغانستان و قزاقستان شده است.

آقای عبدالله از بازرگانان و سرمایه‎گذاران قزاقستان نیز خواسته است، در افغانستان سرمایه‎گذاری کنند. رییس اجراییه گفته‎است: “حکومت افغانستان برای تأمین امنیت بازرگانان و سرمایه‎گذاران قزاقستان آماده گی دارند، و حتی برای ایجاد سهولت آنان امتیازهای ویژه‎یی را در نظر خواهند گرفت، تا آنان بتوانند در افغانستان سرمایه‏گذاری کنند.”

در همین‎حال، ایان ایرینوف، رییس اتاق جهانی تجارت قزاقستان، گفته است، افغانستان و قزاقستان هم اکنون به‎پیمانه پنجاه میلیون دالر داد وستد تجارتی دارند، اما این اندازه کافی نیست و باید تلاش شود که این مقدار افزایش یابد.

گذاشتن یک پاسخ