بیش از ۶۰۰ رسانه به گونه غیر قانونی در کشور فعالیت دارند

سید آقا فاضل سانچارکی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید: در حدود ۱۲۰۰ رسانه قانونی و بیش از ۶۰۰ رسانه به گونه غیر قانونی در افغانستان فعالیت دارند.
معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، در یک سمینار که از سوی این معنیت در آستانه استقال کشور برگزار شده بود،  از کمیت رسانه‌ها در کشور ابراز خرسندی کرده، گفت: در حال حاضر به تعداد ۱۲۰۲ رسانه به گونه رسمی و قانونی در کشور فعالیت دارند اما به تعداد ۶۶۸ رسانه‌ دیگر به گونه غیر قانونی و رسمی در افغانستان فعالیت دارند.
آقای سانچارکی به رسانه‏های غیر قانونی در کشور هشدار داده گفت: وزارت اطلاعات و فرهنگ تاکنون در زمینه فعالیت رسانه‌های که مجوز فعالیت نداشته‌اند، چشم پوشی کرده اما پس از این به گونه قانونی برخورد می‏‎شود.

گذاشتن یک پاسخ